สารสกัดอะเซโรลา เชอร์รี่ (Acerola Cherry)
  • 12 April 2017
  • 1468
  • 0
สารสกัดอะเซโรลา เชอร์รี่ (Acerola Cherry)        อะเซโรลา เชอร์รี่ เป็นพืชในตระกูล Malpighiaceae มีชื่อสามัญว่า Barbados cherry, west Indian cherry, acerola, cereza, cerisier, shimarucu และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Malpighia punoc
อ่านต่อ