ความปลอดภัยของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

ความปลอดภัยของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

แหล่งที่มา 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

 

    1. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ โมเลกุลสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมระหว่างภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกัน จากผู้ให้ ไปสู่ผู้รับ

 

    2. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สกัดจากน้ำนมเหลืองของวัว (โคลอสตรัม Colostrum) และ ไข่แดงของไข่ไก่

 

     3. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสารโพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 40-44 ตัวต่อกัน น้ำหนัก 3,500-10,000 ดาลตัน (เล็กกว่าไวรัส) ไม่มีสารก่อภูมิแพ้

 

     4. จากการศึกษาความเป็นพิษในหนูทดลอง ให้ในปริมาณ 2000 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. (ถ้าเปรียนคน 60 กก = ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ 400 แคปซูล)  ไม่พบความเป็นพิษ

 

    ตั้งแต่มีการค้นพบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในปี คศ.1949 ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงใดๆ

 

อ้างอิง หนังสือ Physicians' Desk Reference