ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ การใช้กับโรคต่าง ๆ

อ้างอิงจาก ผลการทดลองซึ่งแสดงถึงประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ 4Life ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในประเทศรัสเซีย (ดูต้นฉบัยภาษาอังกฤษ)

 ารางการแนะนำการทาน ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ (Transfer Factor)

 

   การใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ในกลุ่มโรคต่างๆ

     1. โรคตับอักเสบไวรัส โดยสามารถใช้ทั้งในไวรัสชนิด บี และ ซี โดยจากรายงานพบว่า ในผู้ป่วยโรคนี้จำนวน 50 รายที่ได้ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์  เพียง 1 แคปซูล ต่อครั้ง จำนวน 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกัน 14 วัน พบว่ามีผลเทียบเท่ากับการใช้สาร Interferons ซึ่งต้องใช้เงินในการรักษาประมาณ 10,000-50,000 US$ นอกจากนี้การใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส ในกลุ่มผู้ป่วยตับอักเสบไวรัสบีจำนวน 24 รายและไวรัสซีจำนวน 34 ราย จำนวน 1 แคปซูล 3 ครั้งต่อวัน นานเพียง 2 สัปดาห์ พบว่าไม่มีผลข้างเคียง และให้ผลทางคลินิกได้ดีกว่าการใช้ยาอื่น

     2. การติดเชื้อ Chlamydial พบว่าการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยจำนวน 24 ราย เพศชาย ที่มีปัญหา Urogenital chlamydiosis เป็นเวลา 10 วัน เพียงวันละ 3 แคปซูลต่อวัน พบว่าสามารถช่วยทำให้ผลการรักษาด้วยยา Clarythromycin ดีขึ้น

     3. โรคติดเชื้อที่กระดูกและไขกระดูก (Osteomyelitis) พบว่าในกลุ่มโรคนี้จะมีการสารอนุมูลอิสระ (free radical) เพิ่มมากขึ้น การได้รับ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ 2 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน นานติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ก่อนการรักษาโดยการผ่าตัดและ  1 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน นานติดต่อไป 2 เดือนหลังการผ่าตัด จะทำให้ระบบภูมิคุ้มดีขึ้นและสารอนุมูลอิสระลดลงได้

     4. โรคติดเชื้อ HIV การใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส สามารถช่วยทำให้ T-helper (CD+4) มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส เพียง 1 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์

     5. โรคภูมิแพ้ (Allgeric) พบว่าในกลุ่มโรคภูมิแพ้ T-suppressor จะทำงานลดลง และมีการหลั่ง IgE มากเกินไป ดังนั้น ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จะสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ทั้งเฉพาะที่เช่นบริเวณผิวหนัง ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ เป็นเวลา 20 วัน อาการแพ้จึงจะบรรเทาลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันในกลุ่มคนที่เป็นโรค Psoriasis หรือ atopic dermatitis การใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ประมาณ 7-10 วันก็จะเห็นผล ผิวหนังบริเวณที่เป็นจะดีขึ้น ไม่หลุดหลอกและไม่ขัน

  6. โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchiasis) การใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ครั้งละ 2 แคปซูล 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันเพียง 7 วัน จะให้ผลทางคลินิกที่ดีขึ้น เช่น การหลอดเลือดอักเสบหรือปวดตามข้อลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยานานถึง 6 เดือน

     7. โรคมะเร็ง (Oncology patients) ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหาร พบว่า การได้รับ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส เพียง 1 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 30 สัปดาห์ สามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ (Non-specific immunity)  และยังพบว่าปริมาณของ CD3+, CD4+, CD8+ ในเซลล์เม็ดเลือดขาว รวมไปถึงจำนวน NK-cell มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในกลุ่มคนไข้อาการข้างเคียงจากโรคเช่น อ่อนแรง หายไป

     8. โรคแผลที่ทางเดินอาหาร (Duodenal ulcer) พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยจำนวน 20 รายที่ได้รับ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส เพียง 2 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 10 วัน และ 1 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 20 วัน รวมเป็นเวลา 30 วัน พบว่าหลังจากทีได้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส 10 วัน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทั้ง Humeral และ Cellular immunities เพิ่มขึ้น

    ข้อเสนอแนะในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

    1. ในการป้องกัน (prevention) รับประทานเพียง 1 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 30 วัน

     2. การติดเชื้อระยะเฉียบพลัน (acute infection) ควรรับประทาน 2 แคปซูลต่อครั้ง 3 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน

       โรค 

ประเภท 

ปริมาณ 

ระยะเวลา

ติดเชื้อ HIV

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

14 วัน

ตับอักเสบไวรัส บี แบบเพียงเป็นใหม่

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

14 วัน

ตับอักเสบไวรัส บี และซี แบบเป็นมานาน

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ หรือ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

14 วัน

Hematogenic

Osteomyelitis และ

Immunodeficiency

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ และ ยาปฏิชีวนะ

2 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

14 วันก่อนผ่าตัดและ 2 เดือนหลังผ่าตัด

ภูมิคุ้มกันบกพร่องนานเกิน 2 เดือน

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

2 เดือน

Osteomyelitis เรื้อรัง

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส + การรักษาทางแพทย์

2 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

1 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดและ 2 เหือนหลังผ่าตัด

Opisthorchiasis

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ หรือ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส หลังจากที่ได้รักษา

1-2 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

 7 วัน

Urogential chlamydiosis

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส และยาปฏิชีวนะ

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

10 วัน

Chronic Urogenital Chlamydiosis

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ หรือ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส และ ยาปฏิชีวนะ

1หรือ 2 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

10 วันและ 2 เดือนหลังการได้รับยาปฏิชีวนะครบแล้ว

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ complex

2 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

10 วันในช่วงกำเริบ

Psoriasis, Atopic dermatitis

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

14-21 วัน

มะเร็งกระเพาะอาหารหลังผ่าตัด

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส

1 แคปซูลต่อครั้ง

3 ครั้งต่อวัน

30 วัน อย่างน้อย

Duodenal Ulcer

  ระยะถูกทำลาย

  หลังระยะถูกทำลาย

  Anti-relapses treatment

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส

 

2 แคปซูลต่อครั้ง

1 แคปซูลต่อครั้ง

1 แคปซูลต่อครั้ง

 

7-10 วัน

สิ้นสุดของเดือน (20-23 วัน๗

      อ้างอิง  Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation. Transfer factors use in immunorehabilitation after infectious-inflammatory and somatic disease. Methogological letter. Moscow 2004.