อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลข ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน

ะบบภูมิคุ้มกันและ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลข
อายุแท้คืออายุชีวภาพ มิใช่อายุตามปฎิทิน
เส้นทางแห่งความเยาว์วัย ห่างไกลโรค ชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข
เขียนโดย ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน
อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คัดจากหน้าที่ 114-117
  

    ระบบภูมิคุ้มกัน

    พื่อให้เกิดความเข้าใจต่อระบบป้องกันภัยได้ดีขึ้น ขอนำเสนอดังนี้ ธรรมชาติได้ออกแบบระบบป้องกันภัยให้เราได้อย่างดี  การป้องกันภัยจากภายนอกด่านแรก คือ ผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ ไว้คลุมร่างกายปกป้องอันตรายที่อาจมีที่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ผิวหนังมีพื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.  ส่วนเยื่อบุทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และเยื่อบุอวัยวะอื่น ๆ ที่ติดต่อกับภายนอก มีเนื้อที่ 400 ตร.ม. นี่คือ ปราการด่านแรกของเรา  แต่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือผู้รุกรานผ่านด่านนี้เข้ามาสู่ตัวได้แล้ว  ร่างกายก็จะใช้ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ไว้ป้องกัน  ประกอบด้วย

     1. ระบบภูมิคุ้มกันที่ติดมากับตัว (Innate Immune System) ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไหลลาดตระเวนเวียนไปกับกระแสเลือดไปทั่วร่างกาย  นอกจากนี้ยังมีเซลล์เพชรฆาต (Natural Killer Cells หรือ NK Cells) ที่จะไปทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่ล่วงล้ำเข้ามา  เซลล์เพชรฆาตจะไปบังคับให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตาย

     2. ระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการปรับตัว (Adaptive Immune System) เป็นระบบที่ทำงานเฉพาะกรณี  เมื่อเชื้อโรค-สิ่งแปลกปลอมที่ถูกขจัดโดยด่านแรก ๆ ส่วนใหญ่ได้ 99% แล้วที่เหลือร่างกายจะใช้ระบบนี้จัดการโดยสร้างสารภูมิคุ้มกัน  ที่เรียกแอนติบอดี้ (Antibody) ขึ้นมา  ซึ่งเป็นโปรตีนที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobuolin) ทำหน้าไปจับและทำลายสิ่งแปลกปลอม  ภูมิคุ้มกันระบบนี้มีองค์ประกอบส่วนใหญ่คือระบบน้ำเหลือง (Lymphatic System) นั่นเอง ซึ่งประกอบด้วยต่อมน้ำเหลืองกระจากไปทั่วร่างกาย : ทอนซิล แอตตินอยด์ ม้าม เยื่อน้ำเหลืองภายในลำไส้เล็ก (Peyer 's Patch)

     เชื้อโรคต่าง ๆ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น สารมีพิษ เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ตาย หรือไขมันที่ถูกออกซิไดซ์ (Ox-LDL) และอื่น ๆ ที่ร่างกายตีค่าว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ต้องขจัด  ร่างกายก็เข้าไปจัดการด้วยระบบป้องกันภัย  ซึ่งเป็นระบบใหญ่โดยรวม  และด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ละเอียดลงไปอีก  ทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเราให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี  ช่วยรักษาชีวิตไว้ให้ดำเนินต่อไป  หากระบบป้องกันภัยมีประสิทธิภาพ  ร่างกายก็จะทรงสภาพ ปราศจากโรค  เสริมสร้างความเยาว์และอายุยืนยาวให้เรา


      หลักการ การเสริมสร้างระบบป้องกันภัยให้แข็งแรง

     ฉะนั้นเราจึงควรดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยทั้งหมด  ตั้งแต่ปราการด่านแรก  และภูมิคุ้มกันทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบที่ติดมากับตัว  ซึ่งทำงานอยู่ด้วยตลอดเวลา  และระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการปรับตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

     โดยทั่วไป เมื่อร่างกายของเรามีสุขภาพดี-สมบูรณ์  ระบบต่าง ๆ ก็จะดีตามไปด้วย  รวมทั้งระบบป้องกันภัย  ฉะนั้น  ในหลักการจึงมีความจำเป็นพื้นฐานที่เราต้องบำรุงดูแลรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพดีก่อน  การจะเสริมเพิ่มให้ระบบป้องกันภัยมีประสิทธิภาพดีขึ้น  ก็ง่ายที่จะทำด้วยพื้นฐานของชีวิตพร้อมอยู่แล้ว

     ในแต่ละหน่วยของระบบป้องกันภัยนั้น  ประกอบด้วยเซลล์นานาชนิดจำนวนมาก  โดยพื้นฐานจึงควรบำรุงรักษาเซลล์เหล่านี้  หรือในภาพรวมก็คือเซลล์ทั่ว ๆ ไปหรือของร่างกายทั้งหมดนั่นเอง  ขณะเดียวกัน  เราก็บำรุงไปที่แต่ละองค์ประกอบของแต่ละระบบ เช่นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ หรือการบำรุงรักษาเยื่อน้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก เป็นต้น


     การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสรุปได้คือ 

     1. อาหารที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่านานาชนิด  สารเคมีจากพืชต่าง ๆ วิตามิน เกลือแร่ รวมทั้ง ไขมันจำเป็นและกรดอะมิโน

     2. น้ำที่มีคุณภาพ

     3. ได้รับเชื้อชูชีพ (Probiotics) โดยเฉพาะจากโยเกิร์ต (Yopgurt) เสมอ

     4. การบริหารกายที่เหมาะสม

     5. การบริหารจิตในบริบทต่าง ๆ

     6. ปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 

 

     ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ (Transfer Factors) 

     ารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สรุปไว้ข้างต้นนั้น เป็นไปตามรูปแบบทั่ว ๆ ไป  แต่เมื่อไม่นานมานี้  ได้มีการผลิตทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ที่มีคุณภาพขึ้น  แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ได้พบข้อมูลที่น่าทึ่งในปี คศ.1949 โดย ดร.ลอว์เรนซ์(Dr. H.Sherwood Lawrence) แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค  โดยพบ "ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์" (Transfer Factors) ซึ่งเป็นโมเลกุลโปรตีนอันเป็นองค์ประกอบหลักของระบบภูมิคุ้มกัน  ซึ่งมีเครือข่ายที่มีความชาญฉลาด  โดยการเก็บข้อมูลของระบบภูมิคุ้มกันที่ได้เคยเผชิญกับสิ่งแปลกปลอม (Pathogen) เช่น แบคทีเรียมาก่อน  และเป็นมากกว่าเพียง "จำได้" เท่านั้น  แต่มีความชาญฉลาดที่จะให้ข้อมูลว่าจะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมให้ดีที่สุดอย่างไร  โดยการกระตุ้นเซลล์เพชรฆาต(Natural Killer, NK ในกลุ่มเซลล์ลิมโฟซัยท์ (T Lymphocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน  ใช้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม 

     กล่าวคือ  ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ นั้นคือกลุ่มโมเลกุลของกรดอะมิโนที่จัดเรียงตัว  เพื่อนำสัญญาณข้อมูลจากเซลล์ภูมิคุ้มกันกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้  ความชาญฉลาด-ปัญญา และความจำ  เสมือนบรรจุไว้ในพิมพ์เขียว  เพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ได้รับ  ได้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุด  โดยใช้เวลาไม่นาน  สามารถถ่ายจากแม่ไปสู่ลูก  เพราะมันมีมากในน้ำนมแรกของแม่หลังจากเกิดลูกใหม่  (นมแม่จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก) ที่เรียงกว่า โคโลสตรัม (Colostrum) นอกจากนี้ ยังพบว่า ทำหน้าที่ได้แม้จากต่างสปีซีส์กัน  เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ได้รับทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จะทำหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วขึ้น  และยังสามารถเก็บความจำเพื่อจะได้ใช้ได้ในอนาคต
 

 

     ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ มาจากไหน 

     ในคนเราได้รับทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จากแม่ผ่านทางน้ำนมโคโลสตรัม  ซึ่งมีข้อมูลภูมิคุ้มกันมากมายมหาศาลจากประสบการณ์ของแม่  ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของลูกมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับของผู้มีอายุมากกว่า (แม่) ที่จะต่อสู้กับผู้รุกรานได้  นอกจากนี้ ยังมีภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่เสมือนครูมาด้วย  เพื่อฝึกสอนเซลล์ภูมิคุ้มกันของลูกให้ทำหน้าที่ได้เองด้วย  โคโลสตรัมยังมีสารอาหารสูง  และมีแอนติบอดี้ด้วย  แต่ที่สำคัญสุดคือ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ด้วยปรากฎว่า ลูกวัวที่เกิดใหม่ หากไม่ได้รับนมจากแม่จะตายภายใน 2-3 วัน  ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ จากโคโลสตรัมของนมวัว  ก็ให้ประโยชน์แก่คนเช่นกัน  เพราะวัวกับคนอยู่ในภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกัน  ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคคล้าย ๆ กัน  รานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ที่ได้จากการสกัดจะมีความเข้มข้นกว่าโคโลสตรัมในนมวัว  เนื่องจากสกัดมาจึงไม่ทำให้เกิดการแพ้ (Allergy) สารโปรตีนอื่นในนม จึงเป็นข้อดี ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ที่ผลิตจำหน่าย ยังมีส่วนที่สกัดจากไข่แดงด้วย

 

     กลไก-หน้าที่ของ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์

     การได้รับทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ เป็นประจำ  จะมีผลดีที่ไปเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน  คือ กระตุ้นหรือกด (Activator or Suppressor) ทำให้มันไม่ทำหน้าที่มากไปหรือน้อยไป  จึงมีสมดุล  ได้มีการทดสอบทางคลีนิคและรายงานไว้มากกว่า 3,000 ชิ้น  ยืนยันคุณสมบัติดีของ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ มีรายงานหนึ่งพบว่า มันสามารถเพื่อกิจกรรมของเซลล์เพชรฆาต ได้ถึง 103% และเมื่อใช้ร่วมกับสารธรรมชาติอื่นบางตัวจะทำให้กิจกรรมของเซลล์เพชรฆาตได้ 248%

     ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ถูกนำมาใช้ส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต่อต้านการติดเชื้อต่าง ๆ : เชื้อโรค เชื้อรา เฮอร์ปีส์(Herpes) มะเร็ง เพ่อส่งเสริมสุขภาพโดยรวม

     เมื่อระบบภูมิคุ้มกันได้รับการหล่อเลี้ยงจากมิติต่าง ๆ ก็จะเป็นการป้องกันโรคที่ด่านแรก  จะช่วยให้เรามีสุขภาพและอายุยืนตามมา

 

                              

                                            ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุัมกันที่ดีที่สุด 

 

    ผลิตภัณฑ์แนะนำ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมภูมิคุ้มกัน