ทรานสเฟอร์ซูติคอล

ทรานสเฟอร์ซูติคอล (Transferceutical)

โมเลกุลนำส่งภูมิคุ้มกันขนาดเล็กเพียง 1 โมเลกุล....กับความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในวิทยาการของระบบภูมิคุ้มกัน 

 

     ความก้าวหน้าของ 4ไล้ฟ์ ในวิทยาศาสตร์ทรานสเฟอร์ซุติคอล ทำให้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมาตรฐานของการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันที่มีในปัจจุบัน และสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของความก้าวหน้าคือ การค้นพบ-ซึ่งก็คือการค้นพบทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และประสิทธิภาพของนาโนแฟรคชั่นที่ถูกพบเมื่อไม่นานมานี้

     สารสกัดนาโนแฟกเตอร์เป็นสารสกัดนาโนแฟรคชั่นที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ 4ไล้ฟ์ มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ  น้ำหนักโมเลกุลเบา (ขนาดยังเล็กกว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์) ซึงสามารถให้ข้อมูลด้านภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยควบคุมการตอบสองของเซลล์ภูมิคุ้มกัน และก็ยังคล้ายๆ กับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือนาโนแฟรคชั่นถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อดูแลภูมิคุ้มกัน  ดังนั้น มันจึงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อมนุษย์ทุกวัย

     โชคสองชั้นของระบบภูมิคุ้มกัน

     นาโนแฟกเตอร์ ช่วยสนับสนุนการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างไร?

     นาโนแฟกเตอร์ จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างดี โดยช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทราบว่า เมื่อใดควรจะตอบสนอง ตอบสนองอย่างไร และควรหยุดการตอบสนองเมื่อไร

     ก็เหมือนกับนักกีฬาที่ต้องการ "การวางแผนในภาพรวม" เพื่อประเมินการเล่นว่าจะเอาชนะเกมส์ได้อย่างไร นาโนแฟกเตอร์ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในตัวคุณ สื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกเวลาแก่เซลล์ภูมิคุ้มกัน เพื่อเสริมภูมิให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม นาโนแฟกเตอร์ช่วยสร้างความคงตัว และสมดุลย์  พร้อมที่จะทำให้ความสามารถทางธรรมชาติในร่างกายของคุณรับรู้ว่ามันต้องการการปะทะกับเขตที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนา หรือการกระทำที่รุนแรง หรือหยุด และผ่อนคลายการกระทำหากเกมส์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

     จดจำง่ายๆ คือสารสกัดนาโนแฟกเตอร์จะช่วยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมให้ตอบสนองเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น และรักษาสมดุลย์ของระบบภูมิคุ้มกัน

     ขอให้เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพของสารสกัดนาโนแฟกเตอร์เมื่อคุณรับประทาน 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า หรือติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่บริษัท 4ไล้ฟ์(ประเทศไทย)

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุัมกันที่ดีที่สุด 

 

     ผลิตภัณฑ์แนะนำ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมภูมิคุ้มกัน