ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ : เรื่องจริงหรือนิยาย

ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ : เรื่องจริงหรือนิยาย

     คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ หรือไม่?  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ของคุณด้วยแบบสอบถาม 7 ข้อต่อไปนี้   ในช่วง 20  ปีที่ผ่านมา ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ได้รับความน่าเชื่อถือและความนิยมในฐานะหนึ่งในตัวเสริมภูมิคุ้มกันที่มีค่าและหลากหลายที่สุดที่คุณสามารถบริโภคได้ทุกวัน

     1. ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณฉลาดขึ้น

       คำตอบ : จริง

     ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ เป็นโมเลกุลโปรตีนขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยระบบภูมิคุ้มกัน และเก็บไว้ในเซลล์ภูมิคุ้มกัน  ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ ช่วยเร่งเวลาที่เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณแยกแยะศัตรู (แบคทีเรีย, ไวรัส ฯลฯ)  และตอบสนองได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันของคุณจึงทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว!

       ข้อมูลอ้างอิง: Lawrence HS, Borkowsky W. "A new basis for the immunoregulatory activities of transfer factor – an arcane dialect in the language of cells." Cell Immunol. 1983; 82: 102-16 

 

     2. ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง

       คำตอบ: จริง

     ในปี 1950 H. Sherwood Lawrence นักภูมิคุ้มกันวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้ค้นพบเรื่องสำคัญ  เขาทำการวิจัยทดลอง และค้นพบว่าภูมิคุ้มกันสามารถถ่ายโอนจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ (ผู้บริจาคไปยังผู้รับ) ผ่านทางเม็ดเลือดขาว (เซลล์เม็ดเลือดขาว) โดยสารสกัดโปรตีนที่เรียกว่า ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ (Transfer Factor)

      ข้อมูลอ้างอิง: Fudenberg, H. และ H. Fudenberg 1989, Ann Rev Plharmacol Toxicol, Vol. 29, pp. 475-516

 

      3. ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ สามารถพบได้ในเลือด, นมแรกคลอด (น้ำนมเหลือง) และไข่แดง

          คำตอบ : จริง

        นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการสกัดและแยก ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ออกจากเลือด และโคลอสตรัม (น้ำนมเหลือง) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดและมนุษย์ รวมถึงสกัดจากไข่แดงของสัตว์ปีก

     ข้อมูลอ้างอิง: 1. Wilson GB, Paddock GV. Process for obtaining transfer factor from colostrum transfer factor so obtained and use thereof. 2. Hennen WJ, Lisonbee DT. Methods for obtaining transfer factor form avian sources, compositions including avian-generated transfer factor, and methods of use. 3. October 22, 2002, Xu YP, Zou WM, Zhan XJ, et al. Preparation and determination of immunological activities of anti-HBV egg yolk extraction. Cell Mol Immunol. 2006;3(1):6771.

     ความแตกต่างระหว่าง ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ และ โคลอสตรัม (น้ำนมเหลือง)

 

      4. ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ สามารถรับประทานได้ เนื่องจากไม่ได้ถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารหรือเอนไซม์ในทางเดินอาหาร

         คำตอบ : จริง

        การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ สามารถคงสภาพเดิมและกระบวนการทำงานเมื่อรับประทาน โปรตีนขนาดเล็กเหล่านี้สามารถต้านทานกรดในกระเพาะอาหารและเอนไซม์ในทางเดินอาหาร

       ข้อมูลอ้างอิง : Kirkpatrick, C.H. 1–3, 1996, Biotherapy, Vol. 9, pp. 13-6

 

     5. ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ จากวัวสามารถถ่ายทอดความสามารถให้กับมนุษย์ได้

       คำตอบ : จริง

     การศึกษาจำนวนมากได้ข้อสรุปว่า ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ไม่จำกัดเฉพาะสายพันธุ์  กระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของพวกมันสามารถถ่ายโอนโดยไม่คำนึงถึงสายพันธุ์ทางชีวภาพของผู้บริจาคหรือผู้รับ   ซึ่งหมายความว่า ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ จากวัวสามารถถ่ายทอดไปยังมนุษย์ได้ ในขณะที่รักษาประสิทธิภาพเดิมเอาไว้

     ข้อมูลอ้างอิง : 1. Dwyer, John M. 1–3, 1996, Biotherapy, Vol. 9, pp. 7-11 2. Wilson, G.B. , R.T. Newell และ N.M. Burdash 1, 1979, Cell Immunol, Vol. 47, pp. 1–18, 3. Radosevich, J.K. , G.H. สกอตต์และ G.D. โอลสัน 4, 1985, Am J Vet Res, Vol. 46, pp. 875-8

 

      6. ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราได้ 283%

        คำตอบ : จริง

      ในการศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของรัสเซียพบว่า ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ที่สกัดจากน้ำนมเหลืองของวัวและไข่แดงของไก่สามารถเพิ่มการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันได้ 283%

 

      7. ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ใช้ในผู้ป่วยในโรงพยาบาลในรัสเซีย

         คำตอบ : จริง

         ในปี คศ. 2004  กระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอนุมัติให้ใช้ ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยเพื่อได้รับภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้ออักเสบและ somatic disease        

      ดูงานวิจัย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ โดยกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย