ระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

คือกุญแจสำคัญที่จะสนับสนุน

สุขภาพโดยรวมของร่างกายของคุณ

 

      ระบบภูมิคุ้มกันคือกุญแจสำคัญที่จะสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของร่างกาย  คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการทำให้การทำงานต่างๆ ภายในร่างกายเป็นไปอย่างราบรื่น
     การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และการมีภาวะร่างกายที่สมบูรณ์   หมายถึงความเร็วและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อภัยคุกคามต่างๆ ต่อสุขภาพ หรือปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ที่มาจากความเครียด
     ยิ่งการตอบสนองต่อภัยที่คุกคามสุขภาพของคุณทำได้เร็วมากเท่าไหร่  นั่นหมายถึงการมีพลังงานที่เหลือที่มากขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในระบบอื่นๆ ของร่างกายได้ เพราะผลกระทบต่างๆ ของภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่ส่งผลในแง่ความมีสุขภาพดี หรือความอ่อนแอของร่างกาย  แต่ยังส่งผลไปยังทุกๆ ส่วนของร่างกายอีกด้วย
     ระบบการเผาผลาญของร่างกายนั้นยังสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่  ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันได้ทำให้เกิดภาวะเครียด และทำให้ระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกายอ่อนแอ  นอกจากนี้ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันยังแย่ลง ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และความเครียดที่เกิดในชีวิตประจำวัน

การเสียสมดุลของภูมิคุ้มกัน : อุปสรรคที่มีต่อสุขภาพ

     ทุกๆ วันจะมีการตีพิมพ์กรณีศึกษาใหม่ๆ ที่ชี้เป็นประเด็นให้เห็นการทำงานที่บกพร่องของภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเสมือนสาเหตุที่แท้จริงของสภาวะโรคต่างๆ  ความอ่อนแอของภูมิคุ้มกันได้กลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นหลัก  โรคที่เกิดจาการเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น

     1. ภูมิคุ้มกันไวเกิน (Overactive Immune Disorders)

     2. โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง (Autoimmune Diseases)

     3. ภูมิคุ้มกันต่ำเกินไปผิดปกติ (Underactive Immune Disorders)

 

 

   Transfer Factor (ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์)

"ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  คือโปรตีนขนาดเล็กที่ "ส่งผ่าน" ความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปยังผู้รับซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกัน"

วารสาร Molecular Medicine ฉบับวันที่ 6 เมษายน คศ.2000 (พศ.2543)

      ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ นับเป็นการค้นพบเกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันอันน่าตื่นเต้นล่าสุดในทุกวันนี้  ขณะที่ศตวรรษที่ 21 เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น  โมเลกุลขนาดเล็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับไปสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ถ้าคุณสนใจติดตามเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาสุขภาพ  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติอันดับต้น ๆ ของคุณในศตวรรษที่ 21 นี้

     ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมากมายพิจารณาว่าศักยภาพของสารนี้  เป็นการค้นพบอันน่าตื่นเต้นที่สุดทางด้านภูมิคุ้มกันและการป้องกันโรคล่าสุด  กุญแจสำคัญของสุขภาพในอนาคตคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการป้องกันภัยโดยภูมิคุ้มกันของเรา  
     ก่อนที่เราจะทำอะไรอื่น  เราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายไปที่ภาวะภูมิคุ้มกันก่อน  ดังนั้น  ก่อนที่คุณจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อกระตุ้นสุขภาพของคุณ  ขอให้เริ่มด้วยการส่งเสริมภูมิคุ้มกันก่อน  ในบรรดาตัวสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังมากที่สุด

    ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คืออะไร

      โมเลกุลของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นส่วนสำคัญของความฉลาดในระบบภูมิคุ้มกันของคุณ  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำงานโดยการสนับสนุน สั่งการ และปรับสมดุล  ไม่เหมือนกับวิตามินและเกลือแร่ ที่เพียงแต่สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันอย่างง่ายๆ  เทคโนโลยีการสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกัน (Transferceutical Technology) คือวิทยาศาสตร์ของการสกัด การขนส่งและการทดลอง  ซึ่งบริษัท 4Life Research เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรม 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุัมกันที่ดีที่สุด

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) คืออะไร

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เพชรฆาต (NK Cells) ได้สูงสุดเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ 

การวิจัยในหลายปีโดยห้องวิจัยอิสระ Jeunesse Inc. ได้ทดสอบกับสารอาหารมากกว่า 196 ชนิด พบว่า 152 ชนิดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ มีผลทำให้การทำงานของเซลล์เพชฌฆาตตั้งแต่ 0-10 % และสูงสุดที่ 59 % และใน 49.5 % ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการทดสอบมีผลทำให้เกิดพิษในร่างกายแม้จะใช้ในปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำก็ตามการใช้ Transfer Factor Plus (TF+) และ Tranfer Factor (TF) ได้ทดสอบให้เห็นว่าไม่เกิดมีความ เป็นพิษถึงแม้จะใช้ในปริมาณที่เกินกำหนดถึง 100 เท่าของปริมาณที่แนะนำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่เพิ่มขึ้น Transfer Factor ได้แสดงให้เป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาดโดยปราศจากความเป็นพิษ

 

การทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น และเพิ่มจำนวนแอนตี้บอดี้ IgA เฉลี่ย 73% แสดงผล 100% ของผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

 การทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น และเพิ่มจำนวนแอนตี้บอดี้ IgA เฉลี่ย 73% แสดงผล 100% ของผู้ที่ผ่านการทดสอบ

 

 ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4ไล้ฟ์ ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     ตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา บริษัท 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ได้ส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุดที่จะสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสุขภาพโดยรวมของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำคุณไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น 

     สูตรของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ได้รับการพัฒนาผ่านงานวิจัย เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการรับรอง 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ ความเข้มข้นและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ที่คุณบริโภค

     ทีมงานวิจัยและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบไปด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่บริษัท 4ไล้ฟ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSAB) ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยเหลือในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

 

     ผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตคุณ

     เมื่อคุณแข็งแรง คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพื่อความแข็งแรงนี้ คุณจำเป็นต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกัน และนี่คือเหตุผลที่ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ของทรานเฟอร์แฟกเตอร์ วิทยาศาสตร์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ได้ครอบคลุมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่เซลล์ภูมิคุ้มกันรวมทั้งสนับสนุนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เกิดการรับรู้ ตอบสนอง และจดจำภัยคุกคามเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ได้รับการจดสิทธิบัตรรับรองและมีการวิจัยมาแล้วมากมาย 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ มีที่มาจาก 3 องค์ประกอบเพื่อการดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกันได้อย่างครอบคลุม: UltraFactor XF® โปรตีนและเปปไทดน้ำนมเหลืองของวัว ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ OvoFactor® กรรมสิทธิ์ของ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ของวัตถุดิบที่ได้มาจากเปปไทด์ของไข่แดงของไก่ NanoFactor® มาจากกระบวนการกรองของน้ำนมเหลืองของวัวเข้มข้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

     บริษัท 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบการสนับสนุนสุขภาพองค์รวมที่เหนือกว่า  และยังมีการรักษามาตรฐานของคุณภาพและการทดสอบในระดับสูงสุด  4ไล้ฟ์ ได้นำเสนอวิธีการส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบแคปซูลเม็ดเคี้ยวน้ำเครื่องดื่มผง และผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลภูมิคุ้มกัน 

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลภูมิคุ้มกัน 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ แบบมุ่งเป้า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลในแต่ละส่วนโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รากฐานที่แข็งแร่งสำหรับความต้องการดูแลสุขภาพที่หลากหลายของคุณ ผลิตภัณฑ์อีนูมมิ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวอย่างสมบูรณ์แบบที่มีส่วนประกอบของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เชฟไรท์ โดย 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ดีที่สุด 

4ไล้ฟ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง ก่อนที่จะนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด มีการทดสอบอย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินเพื่อรักษาคุณภาพตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ใช้เงินจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อสร้างหนึ่งในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมขายตรง เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ 

           บริษัท 4ไล้ฟ์มีโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิตและมีการดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งส่วนของการห่อหุ้ม บรรจุลงแคปซูล และบรรจุภัณฑ์

 

โรงงานผลิตแห่งใหม่ของ 4ไล้ฟ์

4Life ได้รับมาตรฐานการผลิตของ NSF International (มาตรฐาน GMP ระดับการผลิตยา)

ฐานการผลิต บริษัท 4ไล้ฟ์มีโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิตและมีการดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งส่วนของการห่อหุ้ม บรรจุลงแคปซูล และบรรจุภัณฑ์ เอกลักษณ์ : ในแต่ละส่วนผสมจะมีการทดสอบและตรวจสอบก่อนที่จะใช้จริง ความบริสุทธิ์ : แต่ละวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะได้รับการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ความเข้มข้น : ส่วนผสมทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจสอบอันเข้มงวดของความเข้มข้นและการทดสอบความเข้มข้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะตรงตามมาตรฐาน ส่วนประกอบ : แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ จะผลิตตามแนวทางข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อกำห  

สมาคมวิชาการ 

 

 สิทธิบัตร

การวิจัยและการจดสิทธิบัตรของบริษัท 4ไล้ฟ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวและความมั่นคง โดย 4ไล้ฟ์ มี 36 สิทธิบัตรทั่วโลก ซึ่งมี 5 สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีอีกมากมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน 

 การศึกษาและสิ่งพิมพ์

รีเสิร์ชหรืองานวิจัย ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของบริษัท ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา มีปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น Nutrition & Metabolism; Applied Physiology; Nutrition, and Metabolism; Journal of the International Society of Sports Nutrition; and Medicine & Science in Sports & Exercise การศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ในการสนับสนุนภูมิคุ้มกันของร่างกาย หนึ่งในการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ สามารถเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์เพชฌฆาต  

บความสำทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพของ 4Life

     การวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์

การวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์  

รางวัลของ 4ไล้ฟ์  

รางวัลของ 4ไล้ฟ์    

พันธมิตร

พันธมิตร  

Team 4Life นักกีฬาระดับโลกที่ชื่นชอบและใช้ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์

Team 4Life นักกีฬาระดับโลกที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ และใช้ผลิตภัณฑ ์ 4ไล้ฟ์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกีฬาและดูแลสุขภาพ 

ความประทับใจจากผู้ใช้

ความประทับใจจากผู้ใช้ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

ความประทับใจจากผู้ใช้ 4ไล้ฟฺ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

 

 

เรื่องราวของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)
 • 21 Jan 2019
 • 1317
 • 3
เรื่องราวของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)        เรื่องราวของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ -...
อ่านต่อ
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณฉลาดขึ้น
 • 17 Jan 2019
 • 1195
 • 0
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณฉลาดขึ้น       จุดเปลี่ยนของ ทราน...
อ่านต่อ
ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ : เรื่องจริงหรือนิยาย
 • 16 Jan 2019
 • 1487
 • 3
ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ : เรื่องจริงหรือนิยาย      คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ หรือไม่? &...
อ่านต่อ
คู่มือแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)
 • 12 Jan 2019
 • 1208
 • 0
คู่มือแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)         ทรานเฟ...
อ่านต่อ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)
 • 11 Jan 2019
 • 1379
 • 0
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)          เราได้เขี...
อ่านต่อ
ความปลอดภัยของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์
 • 26 Jun 2017
 • 1772
 • 0
ความปลอดภัยของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์           1. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ โมเลกุลสื่อสาร...
อ่านต่อ
ประวัติ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
 • 12 Apr 2017
 • 1807
 • 1
ประวัติการค้นพบ Transfer Factor(ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์)          &nb...
อ่านต่อ
ข้อแนะนำการทาน Transfer Factor
 • 12 Apr 2017
 • 3105
 • 0
ข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  Transfer Factor คำแนะนำการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ Transfer Factor เ...
อ่านต่อ
น้ำนมแรก และ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
 • 12 Apr 2017
 • 2781
 • 0
บทความ น้ำนมแรก และ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์     วารสาร ฟาร์มาไทม์ [ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 มกราคม 2552]...
อ่านต่อ
อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลข ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน
 • 12 Apr 2017
 • 1318
 • 0
ระบบภูมิคุ้มกันและ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลขอายุแท้คืออายุชีวภาพ มิใช่อายุตามปฎิทินเส้นทางแห่งความเยาว์วั...
อ่านต่อ
ทรานสเฟอร์ซูติคอล
 • 12 Apr 2017
 • 1596
 • 0
ทรานสเฟอร์ซูติคอล (Transferceutical) โมเลกุลนำส่งภูมิคุ้มกันขนาดเล็กเพียง 1 โมเลกุล....กับความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในวิ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
สั่งซื้อสินค้า 4Life ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
 • 28 February 2017
 • 1372
 • 0
  สวัสดีครับ ผมชื่อโจครับ ผมเป็นเจ้าของเวปไซต์ www.4Life-Network.com, ขอบคุณที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของผม&n...
อ่านต่อ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 4ไลฟ์ ในต่างประเทศ
 • 28 February 2017
 • 1162
 • 1
     สั่งซื้อหรือแนะนำสมาชิก 4ไลฟ์ ในต่างประเทศ     บริษัท 4ไลฟ์ ได้ขยายธุรกิจไป...
อ่านต่อ
สิทธิพิเศษสมาชิก 4Life
 • 28 February 2017
 • 1525
 • 0
    ทางเลือกในการสมัครสมาชิก 4 Life 3 แบบ และสิทธิพิเศษ        การเป็นสมาชิก&...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ (Transfer Factor Tri-Factor) : เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน 283% & ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน
0.00 บาท
2,135.00 บาท
Transfer Factor Tri-Factor ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์   เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน 283%, ปรับ...
ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ (Transfer Factor Plus) : เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน 437%
สินค้ายอดนิยม
0.00 บาท
2,930.00 บาท
Transfer Factor Plus Tri-Factor ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์   เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันไ...
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ชูวเอเบิ้ล (Transfer Factor ChewAble) : เสริมภูมิคุ้มกันเด็ก, เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน 283%, ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน เม็ดเคี้ยว รสชาดอร่อย
สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
2,220.00 บาท
Transfer Factor Chewable (For Children) ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ชูวเอเบิ้ล(เม็ดเคี้ยว รสนมสำหรับเด็ก) เพิ่มประสิทธิ...
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า (Transfer Factor Riovida) : เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน 283%, ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน + สารต้านอนุมูลอิสระ
0.00 บาท
3,400.00 บาท
Transfer Factor Riovida ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า   เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภูมิคุ้มกัน, ปรับสมด...
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า สติ๊กซ์ (Transfer Factor Riovida Stix) : เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน 283%, ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน + สารต้านอนุมูลอิสระ
0.00 บาท
1,305.00 บาท
Transfer Factor Riovida Stix ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า สติ๊กซ์   ราคา 1,445 บาท สอบถุา...
รีนูโว (Renuvo) : ฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยรวม, ความอ่อนเยาว์, ฟื้นฟูพลังงาน, ฟื้นฟูระบบเผาผลาญอาหาร, สารต้านอนุมูลอิสระ
สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
2,400.00 บาท
Renuvo (รีนูโว) ฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยรวม, ฟื้นฟูสภาวะทางจิต, ฟื้นฟูพลังทางเพศ, ฟื้นฟูพลังงาน, ฟื้น...
บีซีวี (BCV) : บำรุงหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ, ลดไขมันหลอดเลือด, ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้น
0.00 บาท
2,450.00 บาท
  บีซีวี (BCV)      สำหรับดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด  ประกอบด้วย สมุนไพร วิตามิน เกลือแร่ แ...
รีคอล ReCall (บำรุงสมอง เสริมการทำงานของสมองและระบบประสาทในสมอง, เสริมความจำ, ป้องกันอัลไซเมอร์, เสริมการไหลเวียนออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงสมอง)
สินค้ามาใหม่
0.00 บาท
2,400.00 บาท
รีคอล (Recall)   บำรุงสมอง, ช่วยเกี่ยวกับการทำงานของสมองและระบบประสาทในสมอง, เสริมความจำ, ป้องกันอัลไซเมอร์ รา...
กลูตามีน Glutamine
สินค้ามาใหม่
0.00 บาท
1,565.00 บาท
กลูตามีน  Glutamine      กลูตามีน เป็นแหล่งพลังงานในกิจกรรมของเซลล์ภูมิคุ้มกัน     รา...
ซีเอ็ม (CM) : เสริมสร้างกระดูกและฟัน, ระบบประสาท, หัวใจ, การหดตัวกล้ามเนื้อ, การเต้นหัวใจ
0.00 บาท
712.00 บาท
ซีเอ็ม (CM)    ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของกระดูก, ฟัน, ระบบประสาท, กล้ามเนื้อ, หัวใจ, ...
นูทราสตาร์ท (NutraStart) : เครื่องดื่มสุขภาพรสชอคโกแลต โปรตีนถั่วเหลือง + เวย์โปรตีน + วิตามินเกลือแร่ 20 ชนิด ไขมันต่ำ แคลอรี่ต่ำ เสริมโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก
0.00 บาท
1,861.00 บาท
นูทราสตาร์ท NutraStart with 4Life Transfer Factor E-XF   เครื่องดื่มโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและเวย์โปรตีน + วิต...
ไบโออีเอฟเอ (BioEFA) : กรดไขมันจำเป็น, บำรุงสมอง, บำรุงสายตา, ลดไขมันหลอดเลือด, เสริมระบบประสาท, เสริมสุขภาพผิว, ตอบสนองระบบภูมิคุ้มกัน
0.00 บาท
992.00 บาท
Bio EFA (ไบโอ อีเอฟเอ) กรดไขมันจำเป็น (EFAs) ให้ประโยชน์ต่อหลอดเลือดหัวใจ, ระบบประสาท, สุขภาพผิว, ...
พีบีจีเอส พลัส (PBGS+) : สารต้านอนุมูลอิสระเช้มข้น ช่วยลดอนุมุลอิสระ, ชะลอความชรา, เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือด, ช่วยให้ผิวกระจ่างใส
0.00 บาท
1,395.00 บาท
PBGS+ พีบีจีเอส พลัส สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ช่วยลดความเสียหายของร่างกายจากการทำลายของอนุมู...
อีนูมมิ เจนเทิล เฟเชี่ยล คลีนเซอร์ : ชำระล้างสิ่งสกปรกจากผิวหน้าอย่างอ่อนโยน
สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
595.00 บาท
อีนูมมิ เจนเทิล เฟเชี่ยล คลีนเซอร์ (Enummi Gentle Facial Cleanser) ชำระล้างสิ่งสกปรก ขัดผิว ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน&n...
อีนูมมิ รีเฟรชชิ่ง โทนเนอร์ : กระชับรูขุมขน ปรับสภาพผิว ยกกระชับผิว
สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
870.00 บาท
อีนูมมิ รีเฟรชชิ่ง โทนเนอร์ (Enummi Refreshing Toner)      กระชับรูขุมขน, ปรับสภาพผิว, ขจ...
อีนูมมิ โปรเทคทีฟ เดย์ มอยส์เจอไรเซอร์ : บำรุงผิวกลางวัน
0.00 บาท
1,445.00 บาท
อีนูมมิ โปรแอคทีพ เดย์ มอยส์เจอไรเซอร์ (Enummi Proactive Day Moisturizer)   ป้องกันรังสี UVA และ&nb...
อีนูมมิ ไนท์ รีโคเวอรี่ : บำรุงผิวกลางคืน ซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวหน้า
0.00 บาท
1,680.00 บาท
อีนูมมิ ไนท์ รีโคเวอรี่ ครีม (Enummi Night Recovery Cream)   ซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวหน้าของคุณ  ช่วยผลัดเซลล์...
อีนูมมิ อาย ครีม (Enummi Restoring Eye Cream) : บำรุงผิวรอบดวงตา
0.00 บาท
1,680.00 บาท
อีนูมมิ อาย ครีม(Enummi Restoring Eye Cream)   ปกป้องและบำรุงผิวหนังบริเวณรอบดวงตา, ลดริ้วร...
อีนูมมิ ไลฟ์ ซี เอนเนอไจซิ่ง เซรั่ม (Enummi Life C Energizing Serum) : บำรุงผิวและกระตุ้นเซลล์ผิว
สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
1,445.00 บาท
อีนูมมิ ไลฟ์ ซี เอนเนอไจซิ่ง เซรั่ม Enummi Life C Energizing Serum   ผสมผสานด้วยวิตามินซีและสมุนไพรอื่นๆ เพื่อ...
รีนิวออล (RenewAll) : เจลที่มีส่วนผสมทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และสมุนไพร เสริมภูมิคุ้มกันผิว
0.00 บาท
995.00 บาท
ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ รีนิววอล Transfer Factor RenewAll เจลบำรุงผิวที่ช่วยทำให้  สุขภาพผิวของคุณดีขึ้น  ใช้ไ...
ยาสีฟัน อีนูมมิ : เพิ่มภูมิคุัมกันช่องปาก, ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคในช่องปาก, เสริมสุขภาพช่องปาก, บำรุงเหงือกและฟัน
0.00 บาท
532.00 บาท
ยาสีฟัน 4Life ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ Transfer Factor Toothpaste ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก, ฟัน และเหงือก  ราคา 5...
ดูสินค้าทั้งหมด