ทรานสเฟอร์ซูติคอล
  • 12 เมษายน 2017
  • 561
  • 0
ทรานสเฟอร์ซูติคอล (Transferceutical) โมเลกุลนำส่งภูมิคุ้มกันขนาดเล็กเพียง 1 โมเลกุล....กับความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในวิทยาการของระบบภูมิคุ้มกัน         ความก้าวหน้าของ 4ไล้ฟ์ ในวิทยาศาสตร์ทรานสเฟอร์ซุติคอล ทำให้ส่งผลก
อ่านต่อ