สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)
  • 11 January 2019
  • 115
  • 0
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)          เราได้เขียนบทความเกี่ยวกับ ทรานเฟอร์แฟคเตอร์ และมีคำถามบางข้อที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเท่านั้นที่สามารถให้คำตอบที่ดี  ดังนั้นเมื่อเราได้ยิ
อ่านต่อ
มาทำความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์กันเถอะ
  • 12 April 2017
  • 138
  • 0
มาทำความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์กันเถอะ        หากกล่าวถึงคำว่าสุขภาพ  เชื่อว่าทุกคนคงต้องบอกว่าต้องการให้สุขภาพของตนเองแข็งแรง  เพื่อที่จะให้มีกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความพร้อมในการดำเ
อ่านต่อ