อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลข ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน
  • 12 เมษายน 2017
  • 661
  • 0
ระบบภูมิคุ้มกันและ ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ อายุแท้ไม่ใช่ตัวเลขอายุแท้คืออายุชีวภาพ มิใช่อายุตามปฎิทินเส้นทางแห่งความเยาว์วัย ห่างไกลโรค ชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขเขียนโดย ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชนอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คัดจากหน้าที่ 114-1
อ่านต่อ