เรื่องมะเร็งที่หมอ (อาจ) ไม่ได้บอกคุณ
  • 12 เมษายน 2017
  • 465
  • 0
เรื่องมะเร็งที่หมอ (อาจ) ไม่ได้บอกคุณ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เฉลียว ปิยะชน หน้า 180-181        ทรานสเฟอร์แฟ็กเตอร์ (Transfer Factor)        ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในคร
อ่านต่อ
Transfer Factor ในหนังสือรับรองทางการแพทย์ PDR ปี 2011
  • 12 เมษายน 2017
  • 252
  • 0
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ PDR (Physician Desk ‘s Reference) ปี 2011   4Life Research USA, LLC 9850 South 300 West Sandy, UT 84070   Direct Inquiries to: (801) 562-3600 Fax: (801) 562-3611 productsupport@
อ่านต่อ
เรื่องราวของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)
  • 21 มกราคม 2019
  • 82
  • 0
เรื่องราวของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor)        เรื่องราวของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ - ตอนที่ 1      หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันของคุณคือการทำให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง, กำจัดของเสียและซากเซลล์ที่ตายแล้ว
อ่านต่อ