ครูภูมิคุ้มกัน
  • 12 เมษายน 2017
  • 400
  • 0
 ครูภูมิคุ้มกัน     เราจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันอันยอดเยี่ยม      ตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปีที่ดิฉันได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบ สารประกอบธรรมชาตินับร้อยๆ ชนิด  ดิฉันสามารถรายงานได้ว่า สารประกอบที่ดิฉั
อ่านต่อ
ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง
  • 12 เมษายน 2017
  • 289
  • 0
ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง (Tumor Immunology) อ.สิชล สงค์ศิริ      บทนำ       ในปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตเนื่องมาจากมะเร็งชนิดต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น มะเร็งเป็นเซลล์ของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการเจริญ
อ่านต่อ
ประสิทธิภาพ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส แอดวานซ์
  • 12 เมษายน 2017
  • 339
  • 0
 การเพิ่มประสิทธิภาพของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส (Transfer Factor Plus)          แม้ว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพียงลำพังจะมีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ แต่การเติมไฟโตเคมิคอล (Phytochemicals) หรือสารพฤกษเคมี  และแร
อ่านต่อ